TUỔI TRẺ QUẬN 5 SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 139

Với mục đích hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nhằm tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi và người dân thành phố tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Quận 5 đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thực hiện Ngày chủ nhật xanh lần thứ 139:

Liên Quan

Thêm Bình luận