NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 141 (30/5/2021)

Nhằm khởi động các hoạt động Hè năm 2021 và tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Sáng ngày 30/5/2021, Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 phát động Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 141, các cơ sở Đoàn đã ra quân tổng vệ sinh, xịt khuẩn tại các địa điểm như trường học, trụ sở hành chính trên địa bàn Quận. Ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thông điệp 5K nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021) và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo nổi bật như: Bên cạnh đó, chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021) và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo nổi bật như:

Thẻ:

Liên Quan

Thêm Bình luận