HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH THIẾU NHI HÈ NĂM 2021

Chuyên mục: ĐOÀN-HỘI-ĐỘI, NỔI BẬT 34 0

Nhằm tổ chức một mùa Hè đặc sắc cho thiếu nhi, bên cạnh đó đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid – 19. Ngày 6/6/2021, Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phụ trách thiếu nhi Hè năm 2021.

Buổi tập huấn do đồng chí Nguyễn Minh Hoàng Hải – phó khoa công tác Đội trường Đoàn Lý Tự Trọng làm báo cáo viên.

Hội nghị có sự tham gia của các Thường trực 14 Đoàn Phường, lực lượng phụ trách thiếu nhi tại 99 Chi Đoàn khu phố trên địa bàn Quận 5 với 14 điểm cầu tham dự

Thẻ:

Liên Quan

Thêm Bình luận