HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM CÁC CẤP

Chuyên mục: ĐOÀN-HỘI-ĐỘI, HỘI LHTN VIỆT NAM, NỔI BẬT 33 0
Nhằm giúp cán bộ Hội, hội viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.
Đồng thời, thúc đẩy các phong trào thi đua của thanh niên gắn với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; lồng ghép việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động Nghị quyết của các cấp cán bộ Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên.
Sáng ngày 13/9/2020, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 5 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Chị Trịnh Thị Hiền Trân – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam TP. HCM; Anh Nguyễn Đình Quý – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban MT-ANQP-ĐBDC Quận Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam Quận 5; các anh chị là thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận, Chi hội trưởng các chi hội, Chủ nhiệm CLB đội nhóm trực thuộc Quận; cùng các anh chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 15 phường, Chi hội trưởng, chủ nhiệm CLB, đội nhóm trực thuộc 15 phường.
Tại Hội nghị, Chị Trịnh Thị Hiền Trân đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Nguyễn Đình Quý, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 5 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Liên Quan

Thêm Bình luận