LỄ TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU QUẬN 5 NĂM 2021

Nhằm tạo môi trường giao lưu văn hóa, xây dựng tinh thần đoàn kết các dân tộc cho các bạn thanh niên các dân tộc trên địa bàn Quận 5, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Ngày 18/04/2021, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 5 đã tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên các dân tộc thiểu số tiêu biểu Quận 5 năm 2021.

Đến tham dự Lễ tuyên dương có sự hiện diện của Anh Nguyễn Hoài Bảo – Phó Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 5; Ông Nguyễn Thành Mỹ – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Quận 5; Anh Lê Hùng Dũng – Bí thư Quận Đoàn, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận 5; Anh Nguyễn Đình Quý – Phó Bí thư Quận Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 5. Cùng các Anh, Chị trong Ban Thường vụ Quận Đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 5, Thường trực các cơ sở Hội trực thuộc và hơn 200 hội viên, thanh niên.

Tại Lễ tuyên dương, Anh Nguyễn Đình Quý – Phó Bí thư Quận Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 5 đã phát biểu giới thiệu về Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/04, giới thiệu những kết quả đã được trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc trên địa bàn Quận 5 trong những năm qua.

Phát biểu chúc mừng tại Lễ tuyên dương, Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 5 ghi nhận và biểu dương những tấm gương thanh niên dân tộc thiểu số điển hình tiêu biểu hôm nay, các anh chị thật sự là những bông hoa ngát hương, là tấm gương để các bạn hội viên, thanh niên khác học hỏi và noi theo vì bản thân sống có lý tưởng. Trong thời gian tới, các tấm gương được tuyên dương cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của mình, thực sự là hạt nhân tiêu biểu trong việc phổ biến các Nghị quyết của Đảng về công tác đoàn kết, tập hợp, bồi dưỡng đội ngũ thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số đến tất cả cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Trong buổi Lễ, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 5 đã tuyên dương 28 gương Thanh niên các dân tộc thiểu số tiêu biểu Quận 5 năm 2021, đây là những điển hình thanh niên thuộc các dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 5, có quá trình phấn đấu và rèn luyện đạt thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực như học tập, lao động, tham gia tích cực các hoạt động phong trào của Đoàn – Hội tại địa phương, là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa rực rỡ, đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Quận 5.

Thẻ:

Liên Quan

Thêm Bình luận