HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUỐC TẾ THANH NIÊN – NĂM 2020

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ Đoàn, đoàn viên về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới; những thành tựu trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam, vai trò của Việt Nam trong các tổ chức đa phương quốc tế. Đồng thời mong muốn tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm giữa các nước có thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh; vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 của Việt Nam.

Sáng ngày 30/8/2020, Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quốc tế thanh niên năm theo hình thức trực tuyến tại Hội trường Quận đoàn và 4 điểm cầu trên địa bàn quận để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên.

Đến tham dự Hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Khánh Vân – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị cho các bạn Cán bộ Đoàn, đoàn viên nắm được các kiến thức về Cộng đồng ASEAN – Vị thế của Việt Nam và vai trò của thanh niên trong thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN.

Hội nghị tập huấn công tác quốc tế thanh niên được Ban Thường vụ Quận đoàn 5 tổ chức thường xuyên nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác quốc tế thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, cán bộ cơ quan chuyên trách Quận Đoàn.

Liên Quan

Thêm Bình luận