HÀNH TRÌNH TUYÊN DƯƠNG “NGƯỜI CỘNG SẢN TRẺ” QUẬN 5 NĂM 2020

Chuyên mục: CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN, HOẠT ĐỘNG CẤP QUẬN, NỔI BẬT 17 0

Sáng ngày 22/3/2020, hưởng ứng các hoạt động sôi nổi trong Ngày Đoàn viên của các cấp bộ Đoàn, Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 tổ chức Hành trình tuyên dương “Người Cộng sản trẻ” Quận 5 tôn vinh 17 cá nhân là “Cán bộ Đoàn tiêu biểu – Đảng viên trẻ” Quận 5 năm 2020.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Quận Đoàn không tổ chức tuyên dương tập trung mà đến từng cơ sở Đoàn, địa điểm diễn ra hoạt động tình nguyện trong Ngày Đoàn viên để tuyên dương, động viên các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên; có nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay, đóng góp cho công tác giới thiệu, rèn luyện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tại địa phương, đơn vị.

Thẻ:

Liên Quan

Thêm Bình luận