CHƯƠNG TRÌNH “TRÁI TIM HỒNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG” QUẬN 5 NĂM 2020

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên là đội ngũ y, bác sĩ trong các đơn vị bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Quận 5 trong tham gia phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, xây dựng Quận 5 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Ban Thường vụ Quận đoàn đã phối hợp với Bệnh viện Rằng hàm mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm y tế Quận 5 tổ chức chương trình “Trái tim hồng vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020.

Trong chương trình ngày 25/11/2020 hôm nay, Chi đoàn Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện truyền thông về chăm sóc sức khoẻ răng miệng, khám tư vấn và phát quà cho hơn 300 em học sinh khối lớp 1 Trường Tiểu học Chính Nghĩa. Đồng thời, chi đoàn Trung tâm y tế Quận 5 cũng đã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh Trường Tiểu học Bàu Sen.

Chương trình đã thực hiện hiệu quả phương châm “Thanh niên công nhân Quận 5 lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Liên Quan

Thêm Bình luận